Privacy

1. Cookies

På denna webbsida används cookies, så som beskrivs ovan. En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare och gör att datorns känns igen när du besöker sidan nästa gång. I våra cookies sparas ingen personlig information och de kan inte innehålla virus.
En cookie innehåller vanligtvis namnet på domänen varifrån cookien kommer, cookiens "livstid" och ett värde, normalt ett slumpvis genererat, unikt nummer.

1.2 Den här webbplatsen använder två typer av cookies:

Temporära cookies, som lagras i din webbläsare tills du lämnar webbplatsen.
Permanenta cookies, som lagras i din webbläsare under en längre tid (hur länge beror på livstiden hos specifik cookie). 

1.3 Så här tar du bort cookies

På följande hemsida finns en länk till en svensk beskrivning av hur man kan ta bort cookies: http://minecookies.org/cookiehandtering

1.4 Så här undviker du cookies?

På följande hemsida finns en länk till en svensk beskrivning av hur man kan undvika cookies :
http://minecookies.org/cookiehandtering

1.5 Detta används cookies till på vår webbsida

Cookies används för att föra statistik över antalet användare på ssangyongmotor.se samt information om användarnas kön, ålder, geografi och intressen, på så sätt kan vi anpassa innehåll och annonser efter denna information.

1.6 Google Analytics (trafikmätning)

På webbsidan används cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på webbsidan. 
Via den här länken kan du välja bort cookies från Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

1.7 Annonsnätverk

Webbplatsen använder ett antal 3 parts tjänster (3rd. Parts cookies) som kommer används för beteendevetenskaplig marknadsföring. Detta innebär att vi exempel  kan visa banderoller med information som du har visat intresse för vår webbplats.
Webbsidan använder följande annonsnätverk:

Google Network

På följande hemsida finns en länk till en svensk beskrivning av hur man kan undvika så kallade tredjepart-cookies: http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/

2. Användning av personuppgifter

Personuppgifter överlämnas aldrig till tredje part utan att du själv uttryckligen tillåter det. Vi samlar inte heller in personuppgifter utan att du själv gett oss denna information vid registrering, köp eller deltagande i undersökningar med mera. Då samlas information in om namn, adress, postnummer, e-postadress, telefonnummer. Därefter används informationen för att ge bättre kunskap om dig och övriga som använder webbsidan. Detta kan bland annat rör undersökningar och analyser som syftar till att förbättra våra produkter, tjänster och tekniker, samt för att visa innehåll och reklam som stämmer med dina intressen och fritidsaktiviteter.

2.1 Kontakt rörande personuppgifter

Om du vill få tillgång till den information som finns registrerad om dig hos British Car Import A/S, ska du kontakta oss genom att klicka på den här link. Om det registrerats felaktig information eller om du har andra invändningar, kan du meddela detta till samma link. Du kan få insyn i vilken information som finns registrerad om dig och du kan meddela invändningar mot registreringen i enlighet med personuppgiftslagen.

2.2 Skydd av personuppgifter

I enlighet med personuppgiftslagen ska dina personuppgifter sparas på ett säkert sätt och under sekretess. Vi sparar dina personuppgifter på en dator med begränsad åtkomst, som är placerad på en kontrollerad plats och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att bedöma om vår användarinformation hanteras på ett korrekt sätt och i enlighet med dina rättigheter som användare. Dock kan vi aldrig garantera 100 procent säkerhet vid dataöverföring via Internet. Detta innebär att det kan finnas viss risk för att andra, obehöriga, kommer åt informationen när denna skickas eller lagras elektroniskt. Du lämnar alltså dina personuppgifter på eget ansvar. 

Personuppgifterna raderas eller anonymiseras fortlöpande, i takt med att syftet till insamlingen avslutas. Personuppgifter sparas i max 12 månader efter användning. Den snabba utvecklingen av Internet innebär att det kan bli nödvändigt att utföra förändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Därför förbehåller vi oss rätten att uppdatera och förändra nuvarande riktlinjer rörande behandlingen av personuppgifter. Om detta sker kommer naturligtvis datum för ”senaste uppdatering”, som finns längst ner på sidan, att korrigeras. 

I den mån som det behandlas personuppgifter om dig har du i enlighet med personuppgiftslagen rätt att få information om vilka personuppgifter som kan sammankopplas med dig. Om det visar sig att uppgifterna eller den data som behandlas rörande dig är felaktig har du rätt att kräva att uppgifterna ska korrigeras, raderas eller blockeras. Du kan när som helst inkomma med invändningar mot att information om dig blir föremål för bearbetning. Du kan också när som helst ångra ditt samtycke. ”I första hand bör du vända dig till oss för att få dina personuppgifter rättade, men du har också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten, som är Datainspektionen (jfr 45 § Personuppgiftslagen).”